Ma. Florina Y. Orillos

Part-Time Assistant Professor-Lecturer

Specialization:

Environmental History of the Philippines, The Philippines
Under Spain,
Asian Civilization and Culture

Research Interests:

Cultural, Historical Geography
Youth and Environment

Academic Info:

Doctor of Philosophy in History
Cognate Discipline: Geography
1999-Present
University of the Philippines, Diliman

Master of Arts in History
Cognate Discipline: Anthropology
1995-1999
University of the Philippines, Diliman

Bachelor of Arts in History (cum laude)
Cognate Discipline: Political Science
1991-1995
University of the Philippines, Diliman

PUBLICATIONS:

Co-author. Kabihasnang Asyano Kasaysayan at Kultura,
ed. Grace Estela Mateo. Quezon City: Vibal Publishing Inc., 2005.
(English Edition: Asian Civilization History and Culture)

Co-author. Pag-aaral ng mga Bansang Asyano: Isang Handbook,
ed. Grace Estela C. Mateo. Pasig City: DepEd IMCS, 2005.

Ang Pananaw sa Bundok at Montes ng mga Pilipino at Espanyol."
In Cofradia de San Jose at Rehimentong Tayabas: mga Pagtalakay
sa Pag-usbong ng mga taga-Lalawigan ng Quezon, eds. Regino Paular
and Ryan Palad, 1-24. Manila at Quezon: NHI at Tayabas
Publication. 2004.